EN
SK

Cartooneast

Propozície súťaže

 

 

PRERAG, združenie  
vyhlasuje medzinárodnú súťaž kresleného humoru
Kýchanie mozgu - od kalokagathie k hypochondrii a spä

PRERAG, združenie  

vyhlasuje medzinárodnú súťaž kresleného humoru

Kýchanie mozgu - od kalokagathie k hypochondrii a späť

 

SLBODNÍ ĽUDIA

Téma 2023 : ANTIHYBRID

(manipulácia, konšpirácia etc.)

  Predĺžená uzávierka: 31. august 2023

 

 

Propozície súťaže

 

 

1. Každý autor môže súťaž oboslať najviac piatimi pôvodnými prácami .

 

2. Súťaž je otvorená pre každého a nie je obmedzený spôsob výtvarného spracovania

 

3. Požadované rozlíšenie 300 dpi.

 

4. Súťaž je neanonymná. Do súťaže budú zaradené práce, ktoré budú prijaté prostredníctvom

 

elektronického formulára , resp. budú doručené poštou.

 

5. Pre každý príspevok je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku podľa pokynov. Ak budete práce posielať

 

poštou, označte každé dielo na zadnej strane kompletnou adresou autora.

 

6. Prijaté príspevky sa stávajú majetkom organizátora.

 

 

Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 15.9.2023 a víťazným autorom budú udelené nasledujúce ceny:


1.cena

500.00 EUR

2.cena

300.00 EUR

3.cena

200.00 EUR

 

Registrujte sa na nasledujúcej adrese:

 

http://www.cartooneast.com/index/registration

 

 

Ak sa vyskytne problém s registráciou pošlite svoje práce na e mailovú adresu

 

info@cartooneast.com

 

Porota súťaže si vyhradzuje právo udeliť ďalšie zvláštne ceny resp.neudeliť niektorú z cien.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo použiť vybrané práce pre publikovanie v propagačných materiáloch a pre reinštaláciu výstavy. Katalóg bude zaslaný každému autorovi súťaže, ktorého práce budú uverejnené v katalógu.

Autor súhlasí s tým, že jeho výtvarné diela sa stávajú bezplatne majetkom organizátora, súhlasí s možnosťou vyrobenia kópie diela, s využitím na reinštalácii výstavy v ďalších priestoroch a s bezplatným uverejnením svojho diela na propagáciu výstavy.

Medzinárodnú súťaž a výstavu „Antihybrid ..." finančne podporil Medzinárodný vyšehradsky fond a z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.