EN
SK

Cartooneast

Rok 2013

Téma 2013:
BRAIN WASHING / Vymývanie mozgu


Medzinárodná odborná porota súťaže Kýchanie mozgu Brain Sneezing 2013

 

  • Predseda poroty – Bernard Bouton – výtvarník, generálny sekretár FECO, Francúzsko,
  • Ivan Hanousek – vydavateľ E GAG, teoretik kresleného humoru, Česká republika,
  • Henryk Cebula – výtvarník, majiteľ galérie Pirana, Poľsko,
  • Istvan Kelemen – výtvarník a organizátor súťaží a výstav kresleného humoru, Maďarsko,
  • Zoltán Kulin – riaditeľ národnostného vysielania TV Tisa Užhorod, Ukrajina,
  • Karol Čizmazia – výtvarník, vydavateľ portálu Cartoon Galery, Slovensko,
  • Fedor Vico – výtvarník, organizátor medzinárodnej súťaže Zlatý súdok, Slovensko.

Rozhodnutie odbornej poroty o udelení cien a čestných uznaní

Oficiálne poradie medzinárodnej súťaže kresleného humoru Kýchanie mozgu
od kalokagathie k hypochondrii a späť

Téma: BRAINWASHING / Vymývanie mozgu

Medzinárodná odborná porota súťaže Kýchanie mozgu

Celá porota Brain Sneezing - 2013

Zoltán Kulin  (UA), Istvan Kelemen (HU), Karol Čizmazia (SK), Bernard Bouton (FR),  Ivan Hanousek,(CZ), Fedor Vico (SK),Henryk Cebula (PL)

 

rozhodla 18.10.2013 o nasledovnom poradí:

 

Prvá cena: Pawel KUCZYNSKI, Poľsko

Prvá cena: Pawel KUCZYNSKI, Poľsko

 

Druhá cena: Valentin DRUZHNIN, Ruská Federácia

Druhá cena: Valentin DRUZHNIN, Ruská Federácia

 

Tretia cena: Heibat AHMADI, Irán

Tretia cena: Heibat AHMADI, Irán

 

Andrey POPOV, Ruská Federácia

Andrey POPOV, Ruská Federácia


Ribber HANSSON, Švédsko

Ribber HANSSON, Švédsko


Pavel MATUŠKA, Česká Republika

Pavel MATUŠKA, Česká Republika

 

Rozhodnutie  diváckej  poroty  o udelení cien (bez poradia)

Téma 2013:
BRAIN WASHING / Vymývanie mozgu

 

Divácka porota v zložení

Jozef Matejka (predseda poroty), Ľubomír Gaston Štávorský a Stano Horváth

Jozef Matejka - predseda poroty

 

rozhodla 19.10.2013 o  udelení diváckych cien a čestných uznaní bez rozdielu v poradí, nasledovne:

 

Divácke ceny:

Naghi HAMIDI, Irán

Cena Divákov: Naghi HAMIDI, Irán


Oleksy KUSTOVSKY, Ukrajina

Cena Divákov: Oleksy KUSTOVSKY, Ukrajina


Peter SEDLÁK, Slovensko

Cena Divákov: Peter SEDLÁK, Slovensko


Čestné uznania:

Fredy VILLAMIL, USA

Cena Divákov: Fredy VILLAMIL, USA


Pavel TAUSSIG, Nemecko

Cena Divákov: Pavel TAUSSIG, Nemecko


Read KHALIL, Sýrska Arabská Republika

Cena Divákov: Read KHALIL, Sýrska Arabská Republika