EN
SK

Cartooneast

Porota 2023

 Medzinárodná porota súťaže kresleného humoru

Kýchanie mozgu - od kalokagathie k hypochondrii a späť

Téma : Antihybrid Rozhodnutie medzinárodnej poroty

 

Shahrokh HEIDARI, Francúzko

Luc Descheemaeker – predseda poroty, autor kresleného humoru a pedagóg , Belgicko

Firuz Kutal – autor kresleného humoru a galerista, Nórsko

Vladimír Kazanevsky – autor kresleného humoru a spisovateľ Ukrajina

Istvan Kelemen - autor kresleného humoru, organizátor súťaží a výstav, Maďarsko

Henryk Cebula - autor kresleného humoru a pedagóg, Poľsko Ota Kmínek - organizátor súťaží a výstav, Česká republika

Apolónia Sejková – organizátorka výstav kresleného humoru , aktivistka MVO Mymamy, Slovensko

Vladimír Pavlík – Slovakia, autor kresleného humoru, organizátor súťaží a výstav Slovensko

Štefan Baláž – výtvarník a dizajnér galéria Kýchania mozgu