EN
SK

Cartooneast

Víťazi 2023

 Medzinárodná porota súťaže kresleného humoru

Kýchanie mozgu - od kalokagathie k hypochondrii a späť

Téma : Antihybrid Rozhodnutie medzinárodnej poroty

 

Shahrokh HEIDARI, Francúzko

Luc Descheemaeker – predseda poroty, autor kresleného humoru a pedagóg , Belgicko

Firuz Kutal – autor kresleného humoru a galerista, Nórsko

Vladimír Kazanevsky – autor kresleného humoru a spisovateľ Ukrajina

Istvan Kelemen - autor kresleného humoru, organizátor súťaží a výstav, Maďarsko

Henryk Cebula - autor kresleného humoru a pedagóg, Poľsko Ota Kmínek - organizátor súťaží a výstav, Česká republika

Apolónia Sejková – organizátorka výstav kresleného humoru , aktivistka MVO Mymamy, Slovensko

Vladimír Pavlík – Slovakia, autor kresleného humoru, organizátor súťaží a výstav Slovensko

Štefan Baláž – výtvarník a dizajnér galéria Kýchania mozgu

 

Víťazi

 

Prvá cena: Pavel Matuška, Česká republika

Pavel Matuška, the Czech Republic

 

Druhá cena: Pawel Kuczynski, Poľsko

Pawel Kuczynski, Poland

 

Tretia cena: Raed Khalil, Belgicko

Raed Khalil, Belgium

 

 Cena Galérie Kýchania Mozgu: Constantin Sunnerberg, Belgicko

Constantin Sunnerberg, Belgium

 

Cena asociácie PRERAG: Igor Lukyanchenko, Ukrajina

Igor Lukyanchenko, Ukraine

 

 

Čestné uznanie : Angel Boligan, Mexico

 

Čestné uznanie : Bartłomiej Belniak, Poľsko

 

Čestné uznanie : Elena Ospina, Kolumbia

 

Čestné uznanie : Géza Halasz, Maďarsko

 

Čestné uznanie : Juan Gabriel Benavides, Španielsko

 

Čestné uznanie : Marcin Bondarowicz, Poľsko

 

Čestné uznanie : Olena Tsuranova, Ukrajina

Čestné uznanie : Peter Homola, Slovensko

 

Čestné uznanie: Sajad Rafeei, Irán

 

Čestné uznanie : Seyran Caferli, Azerbajdžan