EN
SK

Cartooneast

rok 2014

Autori  |  Média Galéria  |  Porota  |  Katalóg

 


Medzinárodná odborná porota súťaže Kýchanie mozgu Brain Sneezing 2014 v zložení


•    Ivan Hanousek – predseda poroty, vydavateľ časopisu E GAG, teoretik kresleného humoru, Česká republika,
•    Henryk Cebula – výtvarník, majiteľ galérie Pirana, Poľsko,
•    Zoltán Kulin – riaditeľ národnostného vysielania TV Tisa Užhorod, Ukrajina,
•    Karol Čizmazia – výtvarník, vydavateľ portálu Cartoon Gallery, Slovensko,
•    Fedor Vico – výtvarník, organizátor medzinárodnej súťaže Zlatý súdok, Slovensko.

vyhlásila oficiálne poradie medzinárodnej súťaže kresleného humoru Kýchanie mozgu
od kalokagathie k hypochondrii a späť


Téma: KORUPCIA


1. cena : Krzysztof GRZONDZIEL, Poľsko

First Prize: Krysztof GRONDZIEL, Poland

 

2. cena : Slawomir LUCZYNSKI, Poľsko


Second Prize: Slawomir LUCZYNSKI, Poland


3. cena : Bobo PERNECKÝ,  Slovensko

Third Prize: Bobo PERNECKÝ, Slovakia

 

Osobitná cena predsedu poroty : Constantin SUNNERBERG, Belgicko


Osobitná cena predsedu poroty : Constantin SUNNERBERG, Belgicko

 

čestné uznania ex aequo získali :

Oleg KUSTOVSKY, Ukrajina

Oleksy KUSTOVSKY, Ukraine

Michail ZLATKOVSKY, Rusko

Michail ZLATKOVSKY, Russian Federation

 

Sergej SICHENKO, Izrael

 

Sergej SICHENKO, Israel

 

Marcin BONDAROWICZ, Poľsko

 

Marcin BONDAROWICZ, Poland

 

čestné uznanie PRERAG, združenie: Jozef STORINSKÝ, Slovensko

 

Honorary prize PRERAG, association: Jozef STORINSKÝ, Slovakia