EN
SK

Cartooneast

IVF projekt 2020

 

Medzinárodná súťaž kresleného humoru  "Kýchanie mozgu - od kalokagathie k hypochondrii a späť" je v rokoch2020 - 2021 finančne podporená Medzinárodným vyšehradským fondom .  Témou súťaže  sú Slobodní ľudia, symbolizovanou  slobodou myslenia, vyjadrovania názorov bez obmedzenia a strachu z možného postihu. Snaha o profesionálnu i ľudskú diskreditáciu , fyzickú likvidáciu oponentov , aktivistov i novinárov  je nástrojom  agresívnej moci s cieľom manipulovať , ovládať  a deformovať občiansku spoločnosť . Autori kresleného humoru  diagnostikujú príčiny porušovania práva na slobodné vyjadrovanie, nastavujú zrkadlo arogancii a motivujú divákov k odstraňovaniu strachu a prekonávajú alibizmus . Medzinárodnú súťaž vyhlasuje PRERAG , Prešovská rozvojová agentúra a výstavy budú inštalované aj Poltave, a Užhorode ( Ukrajina),  Baji ( Maďarsko ) , Nowom Targu ( Poľsko ) ,Rataje nad Sázavou ( Česká republika ) a v Prešove ( Slovensko ) .
Partneri súťaže a a prípravy výstavy :
Čtrnáctka,  Rataje nad Sázavou  - Česká Republika
SL-TRADE BT - Maďarsko
K.L.M.N . Reklamiroda BT -  Maďarsko
Mestské kultúrne stredisko Nowy Targ - Poľsko
Ukrajinská asociácia karikaturistov " Karljuka " У Ukrajina
Oblastná kultúrno-osvetová organizácia Matice slovenskej na Zakarpatsku . Ukrajina
ZOM Prešov - Galéria Abylimpiáda Slovensko

 

IVF projekt 2020


Medzinárodná súťaž kresleného humoru  "Kýchanie mozgu - od kalokagathie k hypochondrii a späť" je v rokoch2020 - 2021 finančne podporená Medzinárodným vyšehradským fondom .  Témou súťaže  sú Slobodní ľudia, symbolizovanou  slobodou myslenia, vyjadrovania názorov bez obmedzenia a strachu z možného postihu. Snaha o profesionálnu i ľudskú diskreditáciu , fyzickú likvidáciu oponentov , aktivistov i novinárov  je nástrojom  agresívnej moci s cieľom manipulovať , ovládať  a deformovať občiansku spoločnosť . Autori kresleného humoru  diagnostikujú príčiny porušovania práva na slobodné vyjadrovanie, nastavujú zrkadlo arogancii a motivujú divákov k odstraňovaniu strachu a prekonávajú alibizmus . Medzinárodnú súťaž vyhlasuje PRERAG , Prešovská rozvojová agentúra a výstavy budú inštalované aj Poltave, a Užhorode ( Ukrajina),  Baji ( Maďarsko ) , Nowom Targu ( Poľsko ) ,Rataje nad Sázavou ( Česká republika ) a v Prešove ( Slovensko ) .

 

Partneri súťaže a a prípravy výstavy :

 

Čtrnáctka,  Rataje nad Sázavou  - Česká Republika

SL-TRADE BT - Maďarsko

K.L.M.N . Reklamiroda BT -  Maďarsko

Mestské kultúrne stredisko Nowy Targ - Poľsko

Ukrajinská asociácia karikaturistov " Karljuka " У Ukrajina

Oblastná kultúrno-osvetová organizácia Matice slovenskej na Zakarpatsku . Ukrajina

ZOM Prešov - Galéria Abylimpiáda Slovensko