EN
SK

Cartooneast

Víťazi 2018

Medzinárodná porota súťaže kresleného humoru

Kýchanie mozgu - od kalokagathie k hypochondrii a späť 2018

Téma : Salto Mortale & Populismus

 

Saskia Gheysens,  riaditeľka  European Cartoon Centre , Belgicko

Istvan Kelemen, autor kresleného humoru, ilustrátor a organizátor súťeží a výstav kresleného humoru, Maďarsko

Vladimír Kazanevsky, autor kresleného humoru a spisovateľ, Ukrajina

Lubomír Lichy, autor kresleného humoru, Česká republika

Ilya Katz, autor kresleného humoru, Izrael

Henryk Cebula, autor kresleného humoru , Poľsko

Apolonia Sejková , Galéria Kýchania Mozgu, Slovensko

 

Rozhodnutie medzinárodnej poroty

 

Prvá cena: Andrej Popov, Ruská Federácia

Druhá cena:  Slawomir Makal , Poľsko

Tretia cena:  Doru Axinte, Rumunsko

Cena Šarišskej galérie v Prešove: Constantin Sunnerberg, Belgicko

Cena Galérie Kýchania mozgu:: Dariusz Dabrowski, Poľsko

Cena MVO MyMamy: Marie Plotěná, Česká Republika

Čestné uznanie:  Mohammadali Khalaji, Irán

 

Čestné uznanie: Xavier Bonilla BONIL, Ekvádor