EN
SK

Cartooneast

Víťazi 2016

Medzinárodná odborná porota súťaže Kýchanie mozgu - od kalokagathie k hypochondrii a späť 2016 v zložení

 

 

Ištván Kelemen, výtvarník a organizátor súťaží kresleného humoru, Maďarsko

Vladimír Kazanevsky, výtvarník, lektor, Ukrajina – predseda poroty

Henryk Cebula, výtvarník, riaditeľ galérie Pirana, Poľsko

Ivan Hanousek, vydavateľ internetového časopisu e GAG, Česko

Karol Čizmazia, výtvarník a editor cartoongallery.eu, Slovensko

Ján Fakla, riaditeľ festivalu Kremnické gagy, Slovensko

Fedor Vico, výtvarník, riaditeľ medzinárodnej súťaže Zlatý súdok, Slovensko

 

vyhlásila oficiálne poradie medzinárodnej súťaže kresleného humoru Kýchanie mozgu 
od kalokagathie k hypochondrii a späť

 

vyhlásila oficiálne poradie medzinárodnej súťaže kresleného humoru Kýchanie mozgu od kalokagathie k hypochondrii a späť

 

Téma: Free Feeling

 

 Constantin Sunnerberg, Belgicko

 

2.cena: Andrej Mišanek, Slovensko

Andrej Mišanek, Slovakia

 

3.cena: Bartolomej Belniak, Poľsko 

Bartolomej Belniak, Poland

 

Čestné uznania získali: 

Pawel Kuczynski, Poľsko

Pawel Kuczynski, Poland

 

Mojtaba Heiderpanah, Iran

 

Mojtaba Heiderpanah, Iran

Honorary prizes ex aequo:

 

Bobo Pernecký, Slovakia

Bobo Pernecký, Slovakia

 

Pedro Molina, Nicaragua 

Pedro Molina, Nicaragua 

 

Galym Boranbayev, Kazakhstan

Galym Boranbayev, Kazakhstan

 

Amir Mohammand Nouri Delouei, Iran

Amir Mohammand Nouri Delouei, Iran

 

 

Divácke ceny:

 

Luka Lagator, Čierna Hora

Luka Lagator, Montenegro

 

Mojahede Poorshamsian, Irán

Mojahede Poorshamsian, Iran

 

Rafael Correa, Brazília

>Rafael Correa, Brazília