EN
SK

Cartooneast

Porota

Medzinárodná odborná porota súťaže Kýchanie mozgu 2016 v zložení


Ištván Kelemen
, výtvarník a organizátor súťaží kresleného humoru, Maďarsko - predseda poroty

Vladimír Kazanevsky, výtvarník, lektor, Ukrajina – predseda poroty

Henryk Cebula, výtvarník, riaditeľ galérie Pirana, Poľsko

Ivan Hanousek, vydavateľ internetového časopisu e GAG, Česko

Karol Čizmazia, výtvarník a editor cartoongallery.eu, Slovensko

Ján Fakla, riaditeľ festivalu Kremnické gagy, Slovensko

Fedor Vico, výtvarník, riaditeľ medzinárodnej súťaže Zlatý súdok, Slovensko