EN
SK

Cartooneast

Porota

Medzinárodná odborná porota súťaže Kýchanie mozgu 2015 v zložení

 

Vladimír Kazanevsky, výtvarník, lektor, Ukrajina – predseda poroty

Henryk Cebula, výtvarník, riaditeľ galérie Pirana, Poľsko

Ištván Kelemen, výtvarník a organizátor súťaží kresleného humoru, Maďarsko

Apolónia Sejková, predsedníčka, NGO MyMamy, Slovensko

Karol Čizmazia, výtvarník a editor cartoongallery.eu, Slovensko

Ján Fakla, riaditeľ festivalu Kremnické gagy, Slovensko

Fedor Vico, výtvarník, riaditeľ medzinárodnej súťaže Zlatý súdok, Slovensko