EN
SK

Cartooneast

Víťazi

Medzinárodná odborná porota súťaže Kýchanie mozgu - od kalokagathie k hypochondrii a späť 2015 v zložení

 

 

Vladimír Kazanevsky, výtvarník, lektor, Ukrajina – predseda poroty

Henryk Cebula, výtvarník, riaditeľ galérie Pirana, Poľsko

Ištván Kelemen, výtvarník a organizátor súťaží kresleného humoru, Maďarsko

Apolónia Sejková, predsedníčka, NGO MyMamy, Slovensko

Karol Čizmazia, výtvarník a editor cartoongallery.eu, Slovensko

Ján Fakla, riaditeľ festivalu Kremnické gagy, Slovensko

Fedor Vico, výtvarník, riaditeľ medzinárodnej súťaže Zlatý súdok, Slovensko

 

vyhlásila oficiálne poradie medzinárodnej súťaže kresleného humoru Kýchanie mozgu 
od kalokagathie k hypochondrii a späť

 

vyhlásila oficiálne poradie medzinárodnej súťaže kresleného humoru Kýchanie mozgu od kalokagathie k hypochondrii a späť

 

Téma: ANTI & KORUPCIA

 

1.cena: Mahmood AZADNIA, Irán

 

2.cena: Carlos David FUENTES, Kuba

Carlos David FUENTES, Cuba

 

3.cena: Krzysztof GRZONDZIEL, Poľsko

Krzysztof GRZONDZIEL,  Poland

 

 

Čestné uznania ex aequo získali:

 

Oleg GUTSOL, Ukrajina - čestné uznanie predsedu poroty 

Oleg GUTSOL, Ukraine

 

Jacek FRACKIEWICZ, Poľsko  - čestné uznanie Pivnej Galérie

Jacek FRACKIEWICZ, Poland

 

Valeri TARASENKO, Ruská federácia - čestné uznanie Festivalu Kremnicke gagy a nominácia

Valeri TARASENKO, Russian federation

 

Pawel KUCZYNSKI, Poľsko - čestné uznanie Cartoon Gallery 

Pawel KUCZYNSKI, Poland

 

Petry and Crisan PETRISAN , Rumunsko - čestné uznanie  MyMamy

Petry and Crisan PETRISAN, Romaina

 

Daniel STRZELCZYK, Poľsko - čestné uznanie  Galerie Pirana

Daniel STRZELCZYK, Poland