EN
SK

Cartooneast

IVF projekt 2018

IVF projekt 2018

Projekt sa zameriava na populizmus a manipuláciu občanov v prospech individuálnych alebo skupinových záujmov, sľubujúce rýchle a nereálne riešenie problémov. Tento jav sa stal globálnym problémom v politickom a hospodárskom rozhodovaní, ktorý je často riskantný a nezodpovedný. Cieľom nášho projektu je poskytnúť odraz populizmu prostredníctvom karikatúr.Salto Mortael - metafora a reflexia populizmu. Salto mortale je atraktívny smrteľný skok, ktorému tlieska cirkusové publikum čakajúce na dokonalý efekt alebo smrteľný výsledok. Kreslený humor ponúka sociologickú sondu do spoločnosti na vzťah jednotlivcov a politiky. Karikatúry motivujú autorov, ako aj divákov, aby získali racionálny a objektívny pohľad na ilúzie a “ kaukliarske fígle “ vykonávaných politickými inštitúciami. Cieľové skupiny / zainteresované strany:

 

  • Občania a návštevníci partnerských miest V4. 
  • Študenti stredných a vysokoškolských študentov politických štúdií, mediálnej komunikácie a sociálneho marketingu, pracovníci mimovládnych organizácií v partnerských mestách. 
  • Novinári, členovia umeleckých komunít, karikaturisti, kurátori, manažéri kultúrnych organizácií.