EN
SK

Cartooneast

Víťazi

PRERAG, združenie  


vyhlasuje medzinárodnú súťaž kresleného humoru
 


Kýchanie mozgu - od kalokagathie k hypochondrii a späťTéma 2017 : TICHO

Vážení autori, naša  súťaž je uzavretá . Ďakujeme Vám za účasť a prajeme veľa kreativity a humoru .Kýchanie mozgu & liečba kresleným humorom  

  1. Každý autor môže súťaž oboslať najviac piatimi pôvodnými prácami .

  2. Súťaž je otvorená pre každého a nie je obmedzený spôsob výtvarného spracovania

  3. Formát prác by nemal presahovať rozmer A4

  4. Súťaž je neanonymná. Do súťaže budú zaradené práce, ktoré budú prijaté prostredníctvom elektronického formulára , resp. budú doručené poštou.

  5. Pre každý príspevok je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku podľa pokynov. Ak budete práce posielať poštou, označte každé dielo na zadnej strane kompletnou adresou autora.

  6. Prijaté príspevky sa stávajú majetkom organizátora.

 

Registrácia

Registrácia je uzavretá.

 

Uzávierka: 8.09.2017

Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 15. septembra 2017 a víťazným autorom budú udelené nasledujúce ceny:

1.cena

500.00 EUR

2.cena

300.00 EUR

3.cena

200.00 EUR

 

Porota súťaže si vyhradzuje právo udeliť ďalšie zvláštne ceny resp. neudeliť niektorú z cien.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo použiť vybrané práce pre publikovanie v propagačných materiáloch a pre reinštaláciu výstavy. Katalóg bude zaslaný každému autorovi súťaže, ktorého práce budú uverejnené v katalógu.

Autor súhlasí s tým, že jeho výtvarné diela sa stávajú bezplatne majetkom organizátora, súhlasí s možnosťou vyrobenia kópie diela, s využitím na reinštalácii výstavy v ďalších priestoroch a s bezplatným uverejnením svojho diela na propagáciu výstavy.

 

Medzinárodná súťaž a výstava "Kýchanie mozgu - od kalokagathie k hypochondrii a späť"  je finančne  podporená z Medzinárodného vyšehradského fondu .

Adresa :

PRERAG
Dubová 5
080 01 Prešov